Automaticky import z adresare

nalezené importy:
sklad.csv alvincr/import/SKLAD.csv, odberatel c. 999
mazu databazi s množstvímu a importuji nový sklad.

cislo:"E 851004", mnozstvi:"0", datum_importu:"2019-04-20 12:25:47",
cislo:"E 851006", mnozstvi:"0", datum_importu:"2019-04-20 12:25:47",
cislo:"E 851007", mnozstvi:"0", datum_importu:"2019-04-20 12:25:47",
cislo:"E 851008", mnozstvi:"0", datum_importu:"2019-04-20 12:25:47",
byl prováděn : insert nalezeno záznamů v souboru : 7390
tabulka se skladem obsahuje záznamů : 7389