Automaticky import z adresare

nalezené importy:
12-autovaso.csv alvincr/import/12-AUTOVASO.csv, odberatel c. 12
mazu databazi u odberatele č. 12

cislo:"E 851004", nazev:"Komplet spojky", cenamoc:"2999.00", mnozstvi:"0", cena:"1649.45", datum_importu:"2019-02-17 05:46:39", odberatel:"12",
cislo:"E 851006", nazev:"Komplet spojky", cenamoc:"3782.00", mnozstvi:"0", cena:"2080.10", datum_importu:"2019-02-17 05:46:39", odberatel:"12",
cislo:"E 851007", nazev:"Komplet spojky", cenamoc:"4429.00", mnozstvi:"0", cena:"2435.95", datum_importu:"2019-02-17 05:46:39", odberatel:"12",
cislo:"E 851008", nazev:"Komplet spojky", cenamoc:"4429.00", mnozstvi:"0", cena:"2435.95", datum_importu:"2019-02-17 05:46:39", odberatel:"12",
byl prováděn : insert nalezeno záznamů v souboru : 7390
nalezeno záznamů v databázi : 7389